G F H A N O I

GIỚI THIỆU VỀ GF HÀ NỘI

Thông qua dự án thuộc chương trình giải pháp kinh doanh toàn diện (IBS) của Cơ quan hợp tác quốc tế (KOICA), Công ty TNHH GF Hà Nội đang hợp tác với hợp tác xã nông nghiệp, với mong muốn có thể thúc đẩy đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp của các hộ nông dân Việt Nam, cải tiến kỹ thuật sản xuất, kiểm soát chất lượng và chuỗi giá trị nông nghiệp bằng các hình thức hỗ trợ thiết bị, máy móc nông nghiệp, hỗ trợ cây giống, cung cấp khóa tập huấn, đào tạo về kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH GF Hà Nội cũng là cầu nối thúc đẩy kinh doanh bằng cách hỗ trợ thu mua nông sản từ người nông dân, giúp tăng thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống của người nông dân với mục tiêu các bên cùng có lợi.

GFHANOI

행사소식

Chúng Tôi Tự Hào Mang Đến Công Nghệ Về Cuộc Sống Xanh

Giới thiệu công ty GF Hà Nội

VỀ CHÚNG TÔI

Công Ty TNHH GF Hà Nội có trụ sở chính nằm tại……

Xem Thêm
Giới thiệu công ty GF Hà Nội

TẦM NHÌN

Để nâng cao hơn nữa năng suất và giá trị gia tăng trong nông nghiệp Việt Nam, đòi hỏi ……

Xem thêm
Kết quả dự án phát triển nông thôn

SỨ MỆNH

Tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu thông qua mở rộng quy mô nông nghiệp…

Xem Thêm

GFHANOI

TẦM NHÌN

Công ty TNHH GF Hà Nội đang hợp tác với hợp tác xã nông nghiệp, với mong muốn có thể thúc đẩy đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp của các hộ nông dân Việt Nam, cải tiến kỹ thuật sản xuất, kiểm soát chất lượng và chuỗi giá trị nông nghiệp bằng các hình thức hỗ trợ thiết bị, máy móc nông nghiệp, hỗ trợ cây giống, cung cấp khóa tập huấn, đào tạo về kỹ thuật…

Xem Thêm
Khái quát dự án phát triển nông thôn